Pilgrimsvandring 7 augusti

Den 7 augusti arrangeras pilgrimsvandring mellan 15.00-18.00 med start vid Österviks grusgrop norr om E18. Därefter pilgrimsmässa i kapellet kl 18.00.