Föreningen

Österviks kapell drivs av den ideella föreningen ”Österviks kapell”. Husen, parken och trädgården är idag byggnadsminnen men är alltså inte en del av Svenska kyrkan. Den omfattande skötseln finansieras med gåvor, intäkter från aktiviteter, medlemsavgifter och bidrag från pastoratet i Kristinehamn.

Vill du vara med och stödja arbetet kan du bli medlem i föreningen. Det kostar 150 SEK per person och år. Pengarna sätts in på bankgiro 845-4449. Vi har också swish; 123 608 60 86.

Som medlem i föreningen blir du inbjuden till något/några evenemang per år, t ex en särskild visning.

Senaste årsmötet hölls den 7 april 2022 på kapellet.