Skolsalen

Skolsalen i Österviks kapell rymde ca 70 barn som alla kom från familjerna som arbetade på det närliggande Gustafsviks säteri. I källarvåningen låg det som var Sveriges första skolbespisning.