Kapellbyggnaden

Österviks kapell ritades av Julius Frosell l i medeltidsinspirerad nygotisk stil på beställning av greveparet Ida och Rudolf Adlersparre. Huset är uppfört i rött tegel och granit och stod klart 1872. I huset finns en kyrksal, en skolsal, ett källarvalv med kök (som en gång var Sveriges första skolbespisning) och en bostadslägenhet.

Från 1922-1963 ägdes kapellet av Erik Rafael-Rådberg. Han bodde i själva kapellbyggnaden och använde mejeriet som ateljé.

Byggnaden ser likadan ut idag som då den byggdes, förutom en detalj, balkongen. Under den tid då John Engvall bodde i kapellet utökades bostadslägenheten med en balkong, bl a av brandsäkerhetsskäl.