Mejeriet

Mejeriet byggdes 1892 och är också i nygotisk stil. Fram till 1909 användes det som mejeri för att producera smör och ost. Gustafsviks herrgårdsost lär ha varit mycket omtyckt på den tiden. På övervåningen tillverkades Platins punsch fram till 1902 då tillverkningen flyttades till Göteborg.

Det gamla mejeriet användes av Erik Rafael-Rådberg som ateljé mellan 1922-1963. Idag finns en utställning av hans verk i huset.

I Kristinehamn finns fler verk av Erik Rafael-Rådberg. En byst av Dan Broström (placerad framför huset Broströmska Stiftelsen) och Daphne som står i Rådhusparken. Brudkronan som finns i Kristinehamns kyrka är också gjord av Erik.