Kapellets historia

Kapellet har en lång och fascinerande historia som börjar 1872 och pågår än idag.