Källarvalven

Källarvalven lär vara den plats där Sveriges första skolbespisning låg. Skolbarnen, som hörde till familjerna på Gustavsviks herrgård, åt sin skollunch här.

Idag kan man hyra källarvalven med intilliggande kök. Här ryms totalt max 60 personer (några fler än 40 i stora valvet och lite fler än 10 i lilla valvet).

Källaren är härligt rustik med vackra valv och gamla golv och fönster. I köket finns diskbänk, spis, kyl, frys och kaffekokare. Här finns också gamla och mycket vackra kaffekoppar med assietter (se bilden). Dessa kan också hyras men kräver diskning för hand.

Vid dop kan källarvalven hyras för dopkaffe efter själva dopakten. I dessa fall måste dopet förläggas tidigast kl. 15.00 av praktiska skäl. Hyra för källarvalven med kök i är:

– 1000 SEK*

* Om du inte är medlem i föreningen tillkommer en kostnad om 150 SEK (dvs medlemskostnaden för ett år).