Vill du stödja kapellet?

Vi tar med stor tacksamhet emot fler medlemmar och även stödbelopp. Det är en ideell förening som äger och driver kapellet och vi kämpar för att bevara kapellet inför framtiden.

Medlemsavgiften (årlig) är 150 SEK. Denna avgift dras från hyresavgiften om du hyr någon av salarna. Avgiften kan sättas in på bankkonto 845-4449 eller Swish-konto 123 608 60 86. Ange ditt namn och kontaktuppgifter.

Stort tack!