Österviks kapell, Kristinehamn

Medeltidsinspirerat kapell från 1872

Introduktion

Österviks kapell ligger väster om Kristinehamn, vid Vänern, i Värmland.

Det är idag ett museum och byggnadsminne som är öppet under sommaren. Här finns även en park och ett skulpturmuseum med föremål skapade av konstnären Erik Rafael-Rådberg.

Salarna i kapellet kan hyras för högtider och fest. 

Gustafsvik

Kapellet tillhörde en gång Gustafsviks Herrgård och ligger endast 1,5 km från denna gård där "Sommar med Ernst" har spelats in under sommaren 2016.

Kapellet är stängt för säsongen men det går fortfarande att boka både kapell och källarvalv för familjehögtider - läs mer under fliken "Boka".

Kalender

Privat guidning och salar

Du kan boka privat guidning av kapellet och/eller någon av salarna för t ex dop, bröllop eller dylikt. Kalendern visar när kapellbyggnaden är bokad. (Kapellet har ingen egen präst. Behöver du präst till dop eller bröllop vänder du dig till Svenska kyrkan i Kristinehamn.)

Läs mer...

Senaste nytt

Skiffer på mejeriet

Mycket glädjande har vi fått bidrag för att lägga Grythytteskiffer på Mejeriets tak och till att klä om takkupan med träpanel. Arbete med båda dessa saker pågår just nu.

Dessutom har vi fått bidrag från Länsstyrelsen för att renovera fönstren på Mejeriet och de är besiktigade och klara.